avangard-pressa.ru

А). € - Технологии

При розгортанні трубопроводу в дві лінії початкова насосна станція складається з трьох насосних установок, одна з яких є резервною для обох ліній трубопроводу. Схеми обв'язувань початкової і проміжних насосних станцій розробляються старшим інженером частини і доводяться через командирів взводів до начальників гарнізонів насосних станцій.

Місця обладнання переходів трубопроводу через водні перешкоди вибираються по карті і остаточно уточнюються при проведенні розвідки траси. Вибрані місця обладнання переходів узгоджуються з управліннями річкового флоту, органами з використання та охорони водних ресурсів, охорони рибних запасів та іншими зацікавленими організаціями.

Створи переходів через водні перешкоди вибираються на прямолінійних стійких плесових ділянках з прямими берегами, які не розмиваються, при мінімальній ширині заплави, що заливається перпендикулярно осі перешкоди.

Переходи трубопроводу через річки і канали повинні, як правило, вибиратися нижче (за течією) мостів, промислових підприємств, пристаней, річкових вокзалів, гідротехнічних споруд, водозаборів та інших аналогічних об'єктів, а також нерестовищ і місць масового перебування риб. Мінімальні відстані при подоланні водних перешкод приймаються відповідно до норм, які зазначено в додатку ????.

Технологічна схема трубопроводу, розгорнутого через водну перешкоду (рис.10) повинна забезпечувати:

- заповнення перекачувальним пальним основної і резервної ліній;

- перекачування пального з основної або резервної лінії;

- можливість ремонту однієї з ліній при виконанні перекачування по другій;

- послідовну перекачування з роздільником по основній лінії і без роздільника-за будь-якої лінії;

- контроль за герметичністю підводних ділянок;

- відбір проб продуктів що перекачується;

- спорожнення підводних ділянок.

Цим вимогам відповідає обв’язування трубопроводу через водяну перешкоду, представлене на рис...

Рис 10. Обв’язування трубопроводу в місці подолання водної перешкоди.

Виконання перерахованих операцій забезпечується положенням засувок згідно з табл. ….

При складанні схеми обв’язки трубопроводу в місці перетину водної перешкоди необхідно пам’ятати, що резервну лінію трубопроводу розташовують вище за течією ріки по відношенню до основної лінії.

При розгортанні трубопроводу в зимових умовах в лінії трубопроводу передбачається установка байпасів (рис.11) для уловлювання снігу та леду. Контроль за засміченістю вставок з сітками здійснюють за допомогою манометрів по перепаду тисків на вході і виході з байпаса.

В умовах гірської та сильно пересіченої місцевості на трасі трубопроводу передбачається встановлення зворотних клапанів та регуляторів тиску. Порядок визначення місць їх розстановки на трасі трубопроводу ми розглядали на занятті 3 даної теми "Гідравлічний розрахунок трубопроводу". Схема підключення зворотніх клапанів приведені на рисунку …..

Рис. 11. Схеми підключення обладнання в лінію трубопроводу: