avangard-pressa.ru

А. болашақта оларды қолдану арқылы - Экономика

В. пайданы жоспарлау

С. нормативтерді қолдану

D. ресурстарды жіктеу

E. персоналды қайта топтау

40.Жоспар нысанының өткен және келешектегі қалыптасқан тұрақты дамуын зерттеп болашақта оларды қолдану әдісі

A.экстраполяция

B.модификация

C.интерполяция

D.жоспарлау

E.имитация

41. Жоспар нысанының өткен және қазіргі даму деңгейін болашақта сақталуы туралы ұсынысты негізделетін экстраполяция

A.формалды

B.құрылымдық

C.нақты

D.жоспарлы

E.материалды

42. Қандай экстраполяцияда нақты даму зерттеліп жатқан үрдісті есепке ала отырып динамикалық дамуы туралы гипотезамен көрсетіледі

A.жоспарлауда

B.формалауда

C.заттай

D.нақты

E.материалдық

43. Жоспарлаудың қайсы кезеңінде экстраполяция әдістерін қолдану қажет

A.бастапқы

B.соңғы

C.ортасында

D.нарықта

E.еңбекте

44. Жоспарлаудың бастапқы кезеңінде не үшін экстраполяция әдісі қолдану қажет

A.көрсеткіштердің өзгеру тенденциясын анықтау үшін

B.жоспардың бар параметрлерін өзгерту үшін

C.көрсеткіштерді жоспарлау үшін

D.нормативтік және құқықтық актті қабылдау үшін

E.жобалау көрсеткіштерін білу үшін

45. Зерттеу нысаны мен үрдістерді алдын ала зерттеу негізінде оның негізгі сипаттары мен белгілерін бөліп алу арқылы моделдер құру

A.моделдеу

B.жоспарлау

C.имитация

D.жіктеу

E.жаңалық ендіру

46. Жоспарлаудың қандай әдісінде жүйелік жанасу әдісі қолданылады

A.экономикалық талдау

B.салалық бөлу

C.макроэкономикалық

D.микроэкономикалық

E.аймақтық бөлуде

47. Жоспарлаудың қандай әдісінің мәнінде экономикалық үрдіс құрамдас бөліктерге бөлініп олардың арасындағы өзара байланыстар мен бір біріне әсері анықталады

A.экономикалық талдау

B.салалық бөлу

C.макроэкономикалық

D.микроэкономикалық

E.аймақтық бөлуде

48. Экономикалық үрдістің мәнін ашады, жоспарлауда оның өзгеру заңдылықтарын анықтайды, қойлған мақсаттарға жету мүмкіншіліктері мен жолдарын жан жақты бағалайды

A.экономикалық талдау

B.салалық бөлу

C.макроэкономикалық

D.микроэкономикалық

E.аймақтық бөлуде

49. Жоспарлаудың қай әдісі жәрдемінде тепе теңдік және пропорциялық қағида жүзеге асады

A.теңгерімдік

B.салалық

C.макроэкономикалық

D.микроэкономикалық

E.аймақтық

50. Жоспарлаудың қай әдісінің мәнінде ел сұранысы мен оларға қажетті өнімдер, заттар, еңбек және қаржылық ресурстар арасындағы байланыс олардың онім өндіру мен ресурстар көздері мүмкіншіліктері арқылы анықталады

A.баланстық

B.салалық

C.макроэкономикалық

D.микроэкономикалық

E.аймақтық

51. Жоспарлаудың қай әдісінің мәнінде нормалар мен нормативтер пайдаланылған бағдарлама және жоспарды техникалық экономикалық негіздеу болады

A.нормативтік

B.құрылымдық

C.әлеуметтік

D.қаржылық-бюджеттік

E.несиелік-ақшалық

52. Жоспарлауда нормалар мен нормативтер не үшін қолданылады

A.ресурстарға қажеттілікті және оларды пайдалану көрсеткішін есептеу үшін

B.экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту үшін

C.нарықтың сыртқыэкономикалық дамуын зерттеу үшін

D.нарықта арзан жұмыс күшіне қажеттілікті арттыру үшін

E.дұрыс жауабы жоқ

53. Жоспарлаудық қай әдісі басқа әдістерге қарағанда салыстырмалы жаңа және толық зертелмеген

A.бағдарламалы-мақсатты

B.құрылымдық

C.жүйелілік

D.жоспарлыо-экономикалық

E.ғылыми-техникалық

54. Қандай әдіс мақсатты дамудыдың тиімді жолдары мен құралдарын олардың ресурстармен қамтамасыз етілуін есепке ала соңғы тұтынуды бағалау негізінде жоспар құруда қолданылады

A.бағдарламалы-мақсатты

B.құрылымдық

C.қайта құру

D.жоспарлы-экономикалық

E.ғылыми-техникалық

55. Бизнес-жоспарлау қандай қызметтерді атқарады:

А. жоспарлау; ақша қаражаттарын тарту; потенциалды серіктестерді тарту; қызметкерлерді келешектегі іс әрекет туралы ақпаратпен қамту; оны бизнес стратегиясын құру үшін пайдалану

В. шығындарды бағалау, кәсіпкер статусын асыру, жоспарлау, ақша қаражаттарын тарту,

С. потенциалды серіктестерді тарту; кәсіпкер статусын асыру; тәуекелділікті есептеу; шығындарды бағалау

D. тәуекелділікті есептеу; шығындарды бағалау; ақша қаражаттарын тарту; потенциалды серіктестерді тарту

Е. жоспарлау; ақша қаражаттарын тарту; тәуекелділікті есептеу; шығындарды бағалау

56. Бизнес-план қандай негізгі мәселелерді шешеді:

А. кәсіпорынның қызмет бағытын және өнімді өткізу нарығын анықтайды; шығындарды бағалайды; фирма мамандарының қызметке сәйкестігін анықтайды; фирманың материалдық және қаржылық жағдайын талдайды; тәуекелділікті есептейді

В. шығындарды бағалайды; кәсіпкер статусын асыру; жоспарлау; ақша қаражаттарын тарту; потенциалды серіктестерді тарту

С. жоспарлау; кәсіпкер статусын асыру; тәуекелділікті есептеу; шығындарды бағалау

D. тәуекелділікті есептеу; шығындарды бағалау; ақша қаражаттарын тарту; потенциалды серіктестерді тарту

Е. жоспарлау; ақша қаражаттарын тарту; тәуекелділікті есептеу; шығындарды бағалау;

57. Бизнес-жоспарды құрудың негізгі мақсаты:

А. жақын және ұзақ мерзімге фирманың қызметтерін жоспарлау:

В. кәсіпкер статусын асыру; ақша қаражаттарын тарту;

С. жоспарлау; кәсіпкер статусын асыру;

D. фирманың әлеуметтік мәселелерін шешу; потенциалды серіктестерді тарту

Е. ақша қаражаттарын тарту; тәуекелділікті есептеу; шығындарды бағалау;

58. Бизнес-жоспарда негізгі назар мына мәселелерге аударылуы тиіс: